Paslaugos
 
UAB "Ratautas" nuo 1994 metų u˛siima tarptautinių krovinių ve˛imu tentinėmis priekabomis. Krovinius ve˛ame naujais Scania ir Mercedes-Benz markės vilkikais bei tentinėmis 13,6 m ilgio puspriekabėmis. Pagrindinės ve˛imo kryptys yra vakarų Europa (Prancūzija, Portugalija) bei Did˛ioji Britanija.

Įmonė šiuo metu disponuoja 18 sukomplektuotų krovininių sąstatų, t.y. vilkikų bei puspriekabių.

Pagal sudarytą krovinių perve˛imo sutartį įmonė atlieka krovinių perve˛imą laiku ir kokybiškai.

Įmonės vadybininkai kiekvienu momentu u˛sakovams gali suteikti reikiamą informaciją, kur šiuo metu randasi krovinys, kiek laiko truks jo pristatymas bei kitą informaciją, reikalingą u˛sakovams.